FAQ

Frequently asked questions

CHANGE / CANCEL ORDER

Can I modify or cancel my order once it's placed?

Once the order confirmation has been received, we cannot cancel or modify it. You are welcome to return the original purchase and place a new order. Shipping is not refundable.

See more about RETURNS and EXCHANGE below.

ÄNDRA / AVBRYTA BESTÄLLNING

Kan jag ändra eller avbryta min beställning när den väl är gjord?

När orderbekräftelsen har mottagits kan vi inte avbryta eller ändra den. Du är välkommen att returnera det ursprungliga köpet och göra en ny beställning. Frakten återbetalas inte.

Se mer om RETURER och BYTEN nedan.

DELIVERY

How do I know if my order is confirmed?

When you place an order on flikk.se, you will receive an order confirmation to your registered email address. If you have provided an incorrect email address, please contact us at info@flikk.se

Can I modify or cancel my order once it's placed?

Once the order confirmation has been received, we cannot cancel or modify it. You are welcome to return the original purchase and place a new order. Shipping is not refundable.

See more about RETURNS and EXCHANGE below.

LEVERANSER

Hur vet jag om min beställning är bekräftad?

När du lägger en beställning på flikk.se kommer du att få en orderbekräftelse till din registrerade e-postadress. Om du har angett en felaktig e-postadress ber vi dig kontakta oss på info@flikk.se

Kan jag ändra eller avbryta min beställning när den väl är gjord?

När orderbekräftelsen har mottagits kan vi inte avbryta eller ändra den. Du är välkommen att returnera det ursprungliga köpet och göra en ny beställning. Frakten återbetalas inte.

Se mer om RETURER och BYTEN nedan.

SHIPPING

How will my order be shipped?

We ship using trackable shipping methods through PostNord within Sweden.

When can I expect my order?

We aim to dispatch your order from FLIKK within 3-5 business days, though exceptions may occur. During holidays and peak summer seasons, delivery times may be extended. Please be aware that if you're located far from Gotland, a small island in the Baltic Sea where we're based, delivery may take longer. We utilize PostNord for our delivery service. Kindly note that FLIKK is not liable for any shipping delays.

How do I track my order?

Once your order has been shipped, you will receive an email with your tracking number.

Where are orders shipped from?

All orders are shipped from FLIKK's studio in Gotland, Sweden.

Shipping outside Sweden?

Shipping terms for countries outside of Sweden differ; please reach out to us at: info@flikk.se to get specific information for your country.

What should I do to ensure that my shipping address is correct? What actions does FLIKK take if there are issues with delivery by the postal service?

It's crucial for customers to provide the correct shipping address. In the event of a missed or incorrect delivery caused by the postal service, FLIKK will lodge a complaint with PostNord. In some instances, we may need additional information from the customer to proceed.

FRAKT

Hur skickas min beställning?

Vi skickar med spårbar frakt genom PostNord inom Sverige.

När kan jag förvänta mig min beställning?

Vi strävar efter att skicka din order från FLIKK inom 3-5 arbetsdagar, men undantag kan förekomma. Under helgdagar och högsäsonger kan leveranstiderna förlängas. Vänligen notera ordern skickas från Gotland där postgången kan ta något längre tid. Vi använder PostNord för vår leveransservice. Vänligen observera att FLIKK inte ansvarar för eventuella förseningar i frakten.

Hur kan jag spåra min beställning?

När din beställning har skickats kommer du att få ett e-postmeddelande med ditt spårningsnummer.

Varifrån skickas beställningarna?

Alla beställningar skickas från FLIKKs ateljé på Gotland, Sverige.

Frakt utanför Sverige?

Fraktvillkoren för länder utanför Sverige skiljer sig; vänligen kontakta oss på: info@flikk.se för att få specifik information för ditt land.

Vad bör jag göra för att säkerställa att min leveransadress är korrekt?

Vilka åtgärder vidtar FLIKK om det uppstår problem med leveransen av PostNord?Det är avgörande att du som kund lämnar korrekt leveransadress. Vid missad eller felaktig leverans som orsakats av PostNord kommer FLIKK att anmäla detta till PostNord. I vissa fall kan vi behöva ytterligare information från kunden för att kunna gå vidare.

RETURNS

What is the return policy?

You have the right to return new, unused items within 14 days from the day of receipt. Shipping fees are not refundable.

How do I make a return?

If you wish to initiate a return, please email info@flikk.se indicating the order you'd like to return. Please include "RETURN" in the subject line. If the return happens after the 14-day period, it will be treated as an exchange, and a credit note for the item's current value will be emailed to the purchasing email address.

What are my responsibilities regarding shipping when returning items?

The customer is responsible for the shipping and its cost until the package is received by FLIKK. We recommend using trackable shipping for returns. If a package gets lost during the return process, FLIKK won't be responsible for it. In such instances, the customer should file a claim with the chosen carrier.

When purchasing return shipping, ALWAYS send the tracking number to the aforementioned email, as notifications from certain postal systems may not always come through, risking the package being unclaimed and subsequently discarded.

When can I expect to receive my refund?

Refunds will be issued (using the original payment method) once the product has been received and inspected at FLIKK, and this will occur no later than 30 days after receipt. Shipping fees are not refundable.

Can I return custom orders?

While standard products are covered by our return policy, custom orders and further customization or alterations to the original design will render the item non-returnable.

RETURER

Vad har FLIKK för returpolicy?

Du har rätt att returnera nya, oanvända varor inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Fraktkostnader återbetalas ej.

Hur gör jag en retur?

Om du önskar göra en retur, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@flikk.se där du anger ordernummer för den vara du vill returnera. Vänligen inkludera "RETURN" i ämnesraden. Om returen sker efter den 14-dagars perioden kommer den att behandlas som en utbyte och en kreditnota för varans nuvarande värde kommer att skickas till den e-postadress som användes vid köpet.

Vilket ansvar har jag gällande frakten vid retur av varor?

Kunden ansvarar för frakten och varan tills paketet har mottagits av FLIKK. Vi rekommenderar att du använder spårbar frakt för returer. Om ett paket går förlorat under returprocessen ansvarar inte FLIKK för detta. I sådana fall bör kunden lämna in en reklamation hos det valda fraktföretaget. Vid köp av returfrakt, VÄNLIGEN skicka alltid spårningsnumret till info@flikk.se, eftersom aviseringar från vissa postsystem inte alltid kommer fram, vilket innebär att paketet kan bli kvarlämnat och därmed kasserat.

När kan jag förvänta mig att få min återbetalning?

Återbetalningar utförst när produkten har mottagits och kontrollerats av FLIKK, och detta kommer att ske senast 30 dagar efter mottagandet. Fraktkostnader återbetalas ej., och detta kommer att ske senast 30 dagar efter mottagandet. Fraktkostnader återbetalas ej.

Kan jag returnera specialbeställningar?

Medan vanliga produkter kan returneras enligt vår returpolicy, kan specialbeställningar inte returneras.

EXCHANGE

What is the exchange policy?

You have the right to exchange new, unused items within 30 days of receipt, provided that the product is not custom-ordered (i.e., tailor-made) or outside the standard sizes listed for each item. Please note that shipping fees for exchanges are the responsibility of the customer and are not refundable.

How do I make an exchange?

If you wish to initiate an exchange, please email info@flikk.se indicating the order you'd like to exchange. Please include "EXCHANGE" in the subject line.

What are the customer's responsibilities when exchanging items?

The customer is responsible for the shipping and the item until the package is received by FLIKK. We recommend using trackable shipping for returns. If a package is lost during the return process, FLIKK is not responsible for it. In such cases, the customer should file a claim with the chosen shipping carrier. When exchanging and purchasing shipping, PLEASE always send the tracking number to the email provided above, as notifications from certain postal systems may not always come through, risking the package being unclaimed and subsequently discarded.

Can I exchange a custom orders?

Exchange is not applicable for items where the design has been modified beyond the standard customizations that we offer as part of our regular service.

While standard adjustments are included in our exchange policy, any further customization or alterations to the original design will render the item non-returnable.

BYTEN

Vad har FLIKK för bytespolicy?

Du har rätt att byta nya, oanvända varor inom 30 dagar från mottagningsdagen, förutsatt att produkten inte är specialbeställd (dvs. skräddarsydd) eller utanför de standardstorlekar som anges för varje artikel. Observera att fraktkostnader för utbyten är kundens ansvar och återbetalas ej.

Hur gör jag ett byte?

Om du önskar göra ett byte, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@flikk.se och ange den order du vill byta. Vänligen inkludera "BYTE" i ämnesraden.

Vilka är kundens ansvarsområden vid byte av varor?

Kunden ansvarar för frakten och varan tills paketet har mottagits av FLIKK. Vi rekommenderar att du använder spårbar frakt för byten. Om ett paket går förlorat under returprocessen ansvarar inte FLIKK för detta. I sådana fall bör du lämna in en reklamation hos det valda fraktföretaget.. Om ett paket går förlorat under returprocessen ansvarar inte FLIKK för detta. I sådana fall bör kunden lämna in en reklamation hos det valda fraktföretaget. Vid köp av returfrakt, VÄNLIGEN skicka alltid spårningsnumret till info@flikk.se, eftersom aviseringar från vissa postsystem inte alltid kommer fram, vilket innebär att paketet kan bli kvarlämnat och därmed kasserat, eftersom aviseringar från vissa postsystem inte alltid kommer fram, vilket innebär att paketet kan bli ej avhämtat och därmed kasserat.

Kan jag byta en specialbeställd produkt?

Medan vanliga produkter kan bytas enligt vår returpolicy, kan specialbeställningar och ändringar av  ursprungliga produkter inte bytas.

ORDERS

How do I know if my order is confirmed?

When you place an order on flikk.se, you will receive an order confirmation to your registered email address. If you have provided an incorrect email address, please contact us at info@flikk.se

Can I change or cancel my order once it's placed?

Once the order confirmation has been received, we cannot cancel or modify it. You are welcome to return the original purchase and place a new order. Shipping is not refundable.

Does my order include VAT and tax?

VAT and tax are included in all product prices in the Swedish market, and no additional charges are incurred after checkout. Shipping costs are paid by the customer.

MIN ORDER

Hur vet jag om min order är bekräftad?

När du lägger en order på flikk.se kommer du att få en orderbekräftelse till din registrerade e-postadress. Om du har angett en felaktig e-postadress, vänligen kontakta oss på info@flikk.se

Kan jag ändra eller avbryta min order när den väl är placerad?

När orderbekräftelsen har mottagits kan vi inte avbryta eller ändra den. Du är välkommen att returnera det ursprungliga köpet och placera en ny order. Frakten återbetalas ej.

Inkluderar min order moms och skatt?

Moms och skatt ingår i alla produktpriser på den svenska marknaden, och inga ytterligare avgifter tillkommer efter kassan. Fraktkostnader betalas av kunden.

PRODUCT INFORMATION

What happens if the item I want to purchase is out of stock?

Since our products are made from handpicked recycled fabrics, there is only one or a few pieces of each product available. You can contact us with requests for color and pattern. You can also place a custom order with your own fabric. Please reach out to info@flikk.se and we will be happy to assist you.

Can I make a custom order?

Yes, we welcome custom orders using your own fabric. We'll craft a bespoke Florence dress. Read more about custom orders here.

PRODUKTINFORMATION

Vad händer om den vara jag vill köpa är slutsåld?

Eftersom våra produkter tillverkas av handplockade återvunna tyger, finns det endast en eller ett fåtal exemplar av varje produkt tillgänglig. Du kan kontakta oss med önskemål om färg och mönster. Du kan också göra en specialbeställning med ditt eget tyg. Vänligen kontakta oss på info@flikk.se så hjälper vi dig gärna.

Kan jag göra en specialbeställning?

Ja, vi välkomnar specialbeställningar med ditt eget tyg. Vi kommer att skapa en skräddarsydd Florence-klänning åt dig. Läs mer om specialbeställningar här.

SIZE AND FITTING

Which sizes do you offer?

Our garments under the Rekindled concept come in dual sizes based on European standards, where size S corresponds to 36-38 and size M corresponds to 40-42. The wrap design makes the garment highly adaptable, suitable for bodies ranging from XS to L.

Regarding vintage and secondhand garments within The Archive concept, we appreciate size by measuring and providing multiple dimensions such as bust, waist, hip, and length.

STORLEK OCH PASSFORM

Vilka storlekar erbjuder ni?

Våra plagg under konceptet Rekindled kommer i dubbelstorlekar baserade på europeiska standarder, där storlek S motsvarar 36-38 och storlek M motsvarar 40-42. Omlottmodellen gör plagget mycket anpassningsbart och passar kroppar från XS till L.

När det gäller vintage- och secondhandplagg inom konceptet The Archive, uppskattar vi noga storleken genom att mäta och tillhandahålla flera dimensioner såsom byst, midja, höft och längd.