FLIKK erbjuder utbildningar, workshops och verktyg som hjälper individer, team och organisationer att utveckla innovativa förmågor och arbetssätt som mer effektivt genererar värdefulla insikter, skapar nya idéer och omsätter dem i innovativa produkter, tjänster och processer.

ANVÄNDARINSIKT

En djup användarinsikt är central för ökad innovationsförmåga och det är viktigt att förstå de funktionella, sociala och emotionella behov som nya produkter, tjänster och processer behöver tillfredsställa för en positiv användarupplevelse.

TRENDINSIKT

För att möta och överträffa användarnas förväntningar är det viktigt med trendinsikt – att kunna identifiera exempelvis sociala, politiska och kulturella trender som kommer att påverka vårt beteende och våra behov på kort och lång sikt.

TEKNIKINSIKT

Teknikutvecklingen är snabb och ofta omvälvande, vilket gör att det kan vara svårt att veta om man bör satsa på den senaste tekniken eller undersöka andra alternativ. Teknikinsikt handlar om att förstå och förhålla sig till framväxande teknik.

Innovatörens DNA hjälper individer, team och organisationer att utveckla fem upptäckarförmågor som en del av ett systematiskt tillvägagångssätt för att mer effektivt skapa och ta tillvara på nya idéer. FLIKK är officiell svensk partner till The Innovator’s DNA. www.innovatorsdna.com

  • Andreas Larsson
    Andreas LarssonVD

    Jag är teknologie doktor och docent med över 15 års erfarenhet från behovsnära forskning och utbildning inom global produktveckling och användarcentrerad innovation vid Luleå tekniska universitet, Stanford University, Lunds Tekniska Högskola och Blekinge tekniska högskola. Jag har samarbetat med företag som Volvo Personvagnar, Sandvik Coromant, Airbus, Rolls-Royce, BillerudKorsnäs och Sony Mobile. Jag är Global Foresight Scholar vid Stanford University och certifierad utbildare inom The Innovator’s DNA. Min tid delas mellan FLIKK, Blekinge tekniska högskola och Läkare Utan Gränser. Jag bor i Karlskrona med min sambo och våra två barn.